Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Piano Talents for Europe 2021

APPLICATION / PRIHLÁŠKA

Competitor / Súťažiaci

Name / Meno

Surname / Priezvisko

Date of birth / Dátum narodenia

E mail

Phone / Telefón

School, City / Škola, mesto

Pedagogue / Pedagóg

E mail

Repertoire / Repertoár

II. Round / II. kolo

Composer / Skladateľ

Composition / Skladba

Time / Čas

Filled / Vyplnil

Bookmark and Share