The form was made in the application formees.com
Online tool for creating forms

TALENTS FOR EUROPE 2020

APPLICATION FORM SOLO PLAY / Prihlasovací formulár pre sólovú hru

COMPETITOR / SÚŤAŽIACI

Name / Meno

Surname / Priezvisko

Date of birth / Dátum narodenia

E - mail

Phone / Telefón

School / Škola

City / Mesto

PEDAGOGUE / PEDAGÓG

Name and Surname / Meno a priezvisko

E - mail

Phone / Telefón

ACCOMPANIST / KOREPETÍTOR

You can change your accompanist till August 15. 2020 via form here www.talentsforeurope.eu .

We can provide you an accompanist of the competition, information here www.talentsforeurope.eu .

Zmenu korepetítora môžete nahlásiť do 15. augusta 2020 cez formulár na www.talentsforeurope.eu .

Môžeme Vám poskytnúť nášho korepetítora súťaže, informácie na www.talentsforeurope.eu

Name and Surname / Meno a priezvisko

Competition Accompanist / Korepetítor súťaže

Yes / Áno

OPTIONAL REPERTOAR / ĽUBOVOĽNÝ REPERTOÁR

Fill the composer, name of the composition, time. You can change repertoar till August 15. 2020 via form here www.talentsforeurope.eu .

Uveďte skladateľa, názov skladby, čas. Zmenu repertoáru môžete nahlásiť do 15. augusta 2020 cez formulár na www.talentsforeurope.eu

 

Bookmark and Share