Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

TALENTS FOR EUROPE 2020

CONFIRMATION OF PARTICIPATION

COMPETITOR / SÚŤAŽIACI

Name / Meno

Surname / Priezvisko

E mail

Will you participate in the competition on alternative date 15th - 18th October 2020?

Zúčastniš sa súťaže v náhradnom termíne 15. - 18. októbra 2020?