Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Záväzná objednávka povoleniek na rok 2018


Objednávku odoslať najneskôr 31. januára 2018!

Priezvisko a meno:

Dátum narodenia:

Člen SRZ od roku:

Bydlisko:

Ulica a číslo domu:

Číslo členského preukazu:

E-mail:

Telefón:

Záväzne si objednávam povolenie na lov rýb pre rok 2018:

Miestne povolenie na pstruhové vody - základné           v cene 23,00.- EUR

Miestne povolenie na pstruhové vody - doplnkové        v cene 17,00.- EUR

Miestne povolenie na kaprové vody - základné              v cene 40,00.- EUR

Miestne povolenie na kaprové vody - zľavnené              v cene 33,00.- EUR

Zväzové povolenie na kaprové vody                                  v cene 35,00.- EUR

Toto povolenie si môže zakúpiť len držiteľ Miestneho povolenia na kaprové vody.

Miestne povolenie na lipňové vody                                   v cene 33,00.- EUR

Zväzové povolenie na lipňové vody                                   v cene 35,00.- EUR
Toto povolenie si môže zakúpiť len držiteľ Miestneho povolenia na lipňové vody.

Zľavnené miestne povolenie na kaprové vody v cene 33,00.- EUR žiadam ako:

(Žiadatelia o povolenie predložia príslušné potvrdenie: študenti o návšteve školy, prípadne potvrdenie o dennom štúdiu na VŠ; držitelia preukazu ŤZP a ŤZP/S fotokópiu tohto preukazu; invalidní dôchodcovia fotokópiu rozhodnutia Soc. poisťovne o zvýšení invalidného dôchodku od 1.1.2017; v prípade, ak mali priznaný invalidný dôchodok v priebehu roka 2017, tak rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku.)

Záväzne požadujem vydanie nového členského preukazu.

Povolenie si vyzdvihnem dňa: