Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Záväzná objednávka povoleniek na rok 2017


Objednávku odoslať najneskôr 31. januára 2017!

Priezvisko a meno:

Dátum narodenia:

Člen SRZ od roku:

Bydlisko:

Ulica a číslo domu:

PSČ:

Číslo členského preukazu:

E-mail:

Telefón:

Záväzne si objednávam povolenie na lov rýb pre rok 2017:

Miestne povolenie na pstruhové vody - základné           v cene 23,00.- EUR

Miestne povolenie na pstruhové vody - doplnkové        v cene 17,00.- EUR

Miestne povolenie na kaprové vody - základné              v cene 40,00.- EUR

Miestne povolenie na kaprové vody - zľavnené              v cene 33,00.- EUR

Zväzové povolenie na kaprové vody                                  v cene 35,00.- EUR

Toto povolenie si môže zakúpiť len držiteľ Miestneho povolenia na kaprové vody.

Miestne povolenie na lipňové vody                                   v cene 33,00.- EUR

Zväzové povolenie na lipňové vody                                   v cene 35,00.- EUR
Toto povolenie si môže zakúpiť len držiteľ Miestneho povolenia na lipňové vody.

Zľavnené miestne povolenie na kaprové vody v cene 33,00.- EUR žiadam ako:

Žiadatelia o zľavnené povolenie predložia príslušné potvrdenie, študenta o návšteve školy, o dennom štúdiu na VŠ, držitelia preukazu ŤZP a ŤZPS.

Záväzne požadujem vydanie nového členského preukazu.

Povolenie si vyzdvihnem dňa: